วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

1.    1.ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี (สามารถโอนผ่าน ATM หรือ online bankingได้)

ชื่อบัญชี : บริษัท นำสิริการ์เมนต์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี : 0431095688

 

2.    2.ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต  ( มีค่าธรรมเนียมในการรูดบัตร 4% )

เงื่อนไขการชำระเงิน

-       หลังจากตกลงราคา, รูปแบบเสื้อ และจำนวนในการ สั่งผลิตเสื้อ แล้ว ท่านสามารถชำระมัดจำ 50% ก่อน ผลิตเสื้อ และ อีก 50% ก่อนจัดส่งสินค้า

-       ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จะถูกจัดส่งไปทางไปรษณีย์ หลังจากที่เรา ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วไม่เกิน 15 วัน

 

 

.