ถาม:จ่ายบัตรเครดิตได้ไหม ?

ถาม:จ่ายบัตรเครดิตได้ไหม ?

 

ตอบ:ไม่มีครับ รับชำระเป็นเงินสดผ่านธนาคารครับ

.