ถาม:ค่าขนส่งฟรีไหม ?

ถาม:ค่าขนส่งฟรีไหม ?

 

ตอบ:ในกรณีสั่งผลิตเสื้อตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป บริการส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯครับ

ส่วนต่างจังหวัดคิดค่าขนส่งตามจริง

ส่วนการส่งสินค้ามีหลายช่องทางครับ ( บริษัททัวร์ , บริษัทขนส่ง , ไปรษณีย์ )

.