ถาม:ดูตารางสีแล้วไม่แน่ใจค่ะว่าสีจะเหมือนไหม ?

ถาม:ดูตารางสีแล้วไม่แน่ใจค่ะว่าสีจะเหมือนไหม ?

 

ตอบ:ตารางสีดูในเว็บไซต์มีโอกาสครับที่จะเพี้ยนได้แต่ไม่มากครับ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้าจอของท่านครับว่าปรับสีอย่างไร แต่ก่อนสั่งผลิต

ทางเราสามารถส่งตัวอย่างผ้าจริงไปให้ดูได้ครับ

.