ถาม: การสั่งผลิตเสื้อต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

ถาม: การสั่งผลิตเสื้อต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

 

ตอบ: อย่างแรกเลือกแบบการตัดเย็บครับต่อมาก้อเลือกเนื้อผ้า

ว่าใช้้ผ้าอะไรให้เหมาะสมกับงาน (อันนี้แนะนำได้ครับ) 

ลายปักหรือลายสกรีนเป็นสิ่งต่อมาครับแล้วก็จำนวนเท่าไร 

สุดท้ายกำหนดงบประมาณครับดูว่าเป็นไปได้ไหม

.