ถาม:สามารถตีราคาได้เลยไหม ?

ถาม:สามารถตีราคาได้เลยไหม ?

 

ตอบ: สามารถบอกได้ครับราคาเสื้อขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างครับเช่น ใช้ผ้าอะไร สีอะไร

ตัดต่อไหม แบบปักเสื้อหรือสกรีนเสื้อยากง่ายอย่างไร จำนวนเท่าไร ถ้ามีรายละเอียดมาให้ทางเรา

การเสนอราคาจะเร็วขึ้นครับ

.